HTX SẢN XUẤT RAU AN TOÀN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MINH HƯNG

Tên Doanh Nghiệp : HTX SẢN XUẤT RAU AN TOÀN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MINH HƯNG
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 0108730058
3. Địa chỉ trụ sở : Xóm 7 thôn Tráng Việt, Xã Tráng Việt, Huyện Mê Linh, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 07/05/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

HTX KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ ĐÔNG HOÀ

Tên Doanh Nghiệp : HTX KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ ĐÔNG HOÀ
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 1001187715
3. Địa chỉ trụ sở : Xóm 17, Thôn Nam Cầu Nhân, xã Đông Hoà, Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 06/05/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XUÂN VIÊN

Tên Doanh Nghiệp : HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XUÂN VIÊN
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 3200692441
3. Địa chỉ trụ sở : Thôn Xuân Viên, Xã Hải Dương, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 10/05/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VĂN HẢI

Tên Doanh Nghiệp : HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VĂN HẢI
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 3200692321
3. Địa chỉ trụ sở : Thôn Văn Vận, Xã Hải Quy, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 10/05/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VĂN TRỊ

Tên Doanh Nghiệp : HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VĂN TRỊ
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 3200692353
3. Địa chỉ trụ sở : Thôn Văn Trị, Xã Hải Tân, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 10/05/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP VĂN QUỶ

Tên Doanh Nghiệp : HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP VĂN QUỶ
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 3200692201
3. Địa chỉ trụ sở : Thôn Văn Quỷ, Xã Hải Tân, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 09/05/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook